تبلیغات
دبستان پسرانه سما بیرجند پایه ی ششم - اسامی دانش آموزان عزیزم در سال تحصیلی 92-91


اسامی دانش آموزان عزیزم در دبستان پسرانه سما بیرجند سال تحصیلی 92-91

مبین آزاد                                                                                        علیرضا اکبری

 سعید بهلگردی                                                                              مهرشاد جعفری

دانیال حسین زاده                                                                           احسان حسینی

امید حسینی                                                                                  سیدمحمدجواد حسینی

حسین رضوانی مقدم                                                                     کورش سلیمانی

محمدعلی سورگی                                                                         سینا شاکری

محمد صفری                                                                                  علی غلامیان

امیرحسین فیروزی                                                                         علی کردمقدم

سعید مجتبی پور                                                                            عادل مقری

محمدهادی مودی                                                                           امیرحسین ناصری

حمیدرضا نقوی                                                                                سیدمصطفی نیک سیما

علی هرمزی

برای همه ی عزیزان در همه ی مراحل زندگی آرزوی توفیق دارم