تبلیغات
دبستان پسرانه سما بیرجند پایه ی ششم - اسامی دانش آموزان کلاس در تیم بسکتبال مدرسه


اسامی دانش آموزان کلاس که عضو تیم بسکتبال مدرسه اند و موفق شدند عنوان قهرمانی مسابقات بسکتبال مدارس ابتدایی شهرستان بیرجند را کسب کنند:

دانیال حسین زاده

مهرشاد جعفری

کورش سلیمانی

محمدعلی سورگی

سینا شاکری

سعید مجتبی پور

امیرحسین ناصری

ضمن تبریک به این عزیزان و همچنین همه ی دانش آموزان کلاس که مشوق آنها بودند آرزوی توفیق برای عزیزان دارم