تبلیغات
دبستان پسرانه سما بیرجند پایه ی ششم - اسامی دانش آموزان قبولی تیزهوشان و نمونه سال تحصیلی 92-91


سیَد مصطفی نیک سیما 

 علی هرمزی

عادل مقری 

 علی کردمقدم

محَمدعلی سورگی

کورش سلیمانی